Zwierzchowski, Piotr. 2018. „Polityczne Konteksty Kina Popularnego W Polsce W Latach 80”. Kwartalnik Filmowy, nr 103 (wrzesień):154-63. https://doi.org/10.36744/kf.1924.