Hendrykowski, Marek. 2018. „Jak Likwidowano Polską szkołę Filmową”. Kwartalnik Filmowy, nr 103 (wrzesień):126-37. https://doi.org/10.36744/kf.1919.