Sowiński, Emil. 2022. „Działalność Producencka Studia Filmowego Im. Karola Irzykowskiego W Latach 1981-1989”. Kwartalnik Filmowy, nr 117 (maj):184-202. https://doi.org/10.36744/kf.1089.