STACHÓWNA, G. Alicja już tu nie mieszka... Kwartalnik Filmowy, n. 113, p. 219-221, 13 maj 2021.