SYSKA, R. Dotknięcie filmu. Techniczne uwarunkowania obecności filmu w muzeum . Kwartalnik Filmowy, n. 113, p. 68-90, 13 maj 2021.