STELMACH, M. Drugi przełom dźwiękowy? Magnetofon Nagra i przemiany dźwięku filmowego w epoce postklasycznej. Kwartalnik Filmowy, n. 113, p. 114-130, 13 maj 2021.