STASIOWSKI, M. Zakamarki (nie)widzialnych miast. Techniki obrazowania 3D na przecińôciu archeologii, architektury i filmu. Kwartalnik Filmowy, n. 113, p. 169-183, 13 maj 2021.