GWÓŹDŹ, A. O filmach, które chciały widzieć inaczej. W kręgu Bauhausu. Kwartalnik Filmowy, n. 113, p. 6-26, 13 maj 2021.