LEWICKI, A. Kapitał niejedno ma imię… Przemysł filmowy w świecie przedcovidowym. Kwartalnik Filmowy, n. 113, p. 243-247, 13 maj 2021.