JAROSZ, R. W poszukiwaniu genealogii kina – skiagrafie i proces skiagraficzny. Kwartalnik Filmowy, n. 113, p. 27-49, 13 maj 2021.