ZWIERZCHOWSKI, P. Co się wydarzyło w Brighton. Kwartalnik Filmowy, n. 113, p. 256-262, 13 maj 2021.