RADKIEWICZ, M. „Dokumenty obrazowe” w polskiej refleksji i praktyce filmowej do roku 1927. Kwartalnik Filmowy, n. 112, p. 150-160, 31 grudz. 2020.