ADAMCZAK, M. O modernizmie wyczerpanym. Kwartalnik Filmowy, n. 113, p. 248-255, 13 maj 2021.