SULEJEWSKA, J. Ślepe zaułki genologii filmowej. Fotofilm wobec filmu ikonograficznego, animowanego oraz „found footage”. Kwartalnik Filmowy, [S. l.], n. 104, p. 150–166, 2018. DOI: 10.36744/kf.1866. Disponível em: https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/1866. Acesso em: 12 lip. 2024.