Sikora, S. (2021). Poza formą i treścią. W stronę materialności. Kwartalnik Filmowy, (115), 21–34. https://doi.org/10.36744/kf.876