Rutkowska, T. (2021). Transnarodowe i narodowe szlaki kina nordyckiego. Kwartalnik Filmowy, (115), 256–262. https://doi.org/10.36744/kf.859