Nadgrodkiewicz, G. (2021). Onodrim z Fangornu. Kwartalnik Filmowy, (113), 213–217. https://doi.org/10.36744/kf.752