Michnik, A. (2021). Techniki audiowizualnej rewitalizacji przeszłości – „I młodzi pozostaną” Petera Jacksona. Kwartalnik Filmowy, (113), 132–152. https://doi.org/10.36744/kf.693