Syska, R. (2021). Dotknięcie filmu. Techniczne uwarunkowania obecności filmu w muzeum . Kwartalnik Filmowy, (113), 68–90. https://doi.org/10.36744/kf.689