Stelmach, M. (2021). Drugi przełom dźwiękowy? Magnetofon Nagra i przemiany dźwięku filmowego w epoce postklasycznej. Kwartalnik Filmowy, (113), 114-130. https://doi.org/10.36744/kf.681