Stasiowski, M. (2021). Zakamarki (nie)widzialnych miast. Techniki obrazowania 3D na przecińôciu archeologii, architektury i filmu. Kwartalnik Filmowy, (113), 169-183. https://doi.org/10.36744/kf.677