Dondzik, M. (2021). Obraz, technologia i film polski. Dziworski, Rybczyński i Królikiewicz . Kwartalnik Filmowy, (113), 92–113. https://doi.org/10.36744/kf.674