Lewicki, A. (2021). Kapitał niejedno ma imię… Przemysł filmowy w świecie przedcovidowym. Kwartalnik Filmowy, (113), 243-247. https://doi.org/10.36744/kf.582