Jarosz, R. (2021). W poszukiwaniu genealogii kina – skiagrafie i proces skiagraficzny. Kwartalnik Filmowy, (113), 27–49. https://doi.org/10.36744/kf.559