Zwierzchowski, P. (2021). Co się wydarzyło w Brighton. Kwartalnik Filmowy, (113), 256-262. https://doi.org/10.36744/kf.535