Radkiewicz, M. (2020). „Dokumenty obrazowe” w polskiej refleksji i praktyce filmowej do roku 1927. Kwartalnik Filmowy, (112), 150-160. https://doi.org/10.36744/kf.528