Adamczak, M. (2021). O modernizmie wyczerpanym. Kwartalnik Filmowy, (113), 248–255. https://doi.org/10.36744/kf.475