Kiełpiński, Łukasz. (2020). Ucieleśniony odbiór tańca w filmie. Przypadek „Climaksu” Gaspara Noé. Kwartalnik Filmowy, (111), 54-70. https://doi.org/10.36744/kf.400