Korczarowska, N. (2020). Muzeum w żałobie. Architektoniczne elegie Aleksandra Sokurowa. Kwartalnik Filmowy, (109), 50-66. https://doi.org/10.36744/kf.265