Stelmach, M. (2015). Miłość jest na dnie wszystkiego. Melodramat egzystencjalny. Kwartalnik Filmowy, (89-90), 56–68. https://doi.org/10.36744/kf.2325