Bohdziewicz, J. (2016). Nawidzenie. O kino-myśleniu poza metafizyką na przykładzie filmu Abbasa Kiarostamiego „Smak czereśni” (przypis do Jeana-Luca Nancy’ego). Kwartalnik Filmowy, (96), 216–225. https://doi.org/10.36744/kf.2150