Hendrykowski, M. (2016). Metafizyka w „Labiryncie” Jana Lenicy. Kwartalnik Filmowy, (96), 165–174. https://doi.org/10.36744/kf.2146