Sokołowska, M. (2016). Między zniszczeniem a nadzieją. Wizja apokalipsy w „Drodze” Johna Hillcoata. Kwartalnik Filmowy, (96), 156–164. https://doi.org/10.36744/kf.2145