Maron, M. (2016). „Diabeł” Andrzeja Żuławskiego: historia, zło i romantyczna gnoza. Kwartalnik Filmowy, (96), 137–155. https://doi.org/10.36744/kf.2144