Stańczyk, M. (2016). Doświadczanie transcendencji – współczesne kino religijne. Kwartalnik Filmowy, (96), 33–40. https://doi.org/10.36744/kf.2136