Zwierzchowski, P. (2018). Polityczne konteksty kina popularnego w Polsce w latach 80. Kwartalnik Filmowy, (103), 154–163. https://doi.org/10.36744/kf.1924