Koschany, R. (2023). Genealogie polskiego filmoznawstwa: od Juliusza Kleinera do Bolesława W. Lewickiego. Kwartalnik Filmowy, (124), 203–218. https://doi.org/10.36744/kf.1880