Sulejewska, J. (2018). Ślepe zaułki genologii filmowej. Fotofilm wobec filmu ikonograficznego, animowanego oraz „found footage”. Kwartalnik Filmowy, (104), 150–166. https://doi.org/10.36744/kf.1866