Dondzik, M. (2018). Tworzywo nas zdradza – filmowe eseje Grzegorza Królikiewicza. Kwartalnik Filmowy, (104), 106–122. https://doi.org/10.36744/kf.1861