Lewicki, B. W. (2023). Teoria badań humanistycznych Juliusza Kleinera w zastosowaniu do nauki o sztuce filmowej. Kwartalnik Filmowy, (124), 179–202. https://doi.org/10.36744/kf.1833