Kamrowska, A. (2019). „Happy Together” - chińskie kino drogi. Kwartalnik Filmowy, (107), 157-164. https://doi.org/10.36744/kf.165