Szewczyk, M. (2022). Kłopotliwe spojrzenia – filmowe ukazywanie nienormatywnych ciał. Kwartalnik Filmowy, (120), 253–258. https://doi.org/10.36744/kf.1384