Kurz, I. (2022). Krwiobieg historii. Kwartalnik Filmowy, (118), 172–179. https://doi.org/10.36744/kf.1181