(1)
Stachówna, G. Alicja Już Tu Nie mieszka... kf 2021, 219-221.