(1)
Syska, R. Dotknięcie Filmu. Techniczne Uwarunkowania obecności Filmu W Muzeum . kf 2021, 68-90.