(1)
Stelmach, M. Drugi przełom dźwiękowy? Magnetofon Nagra I Przemiany dźwięku Filmowego W Epoce Postklasycznej. kf 2021, 114-130.