(1)
Jarosz, R. W Poszukiwaniu Genealogii Kina – Skiagrafie I Proces Skiagraficzny. kf 2021, 27-49.