(1)
Sikora, S. „Nie sądzić” I „Wielki strach” – Dwa małe ważne Filmy . kf 2020, 216-226.