(1)
Radkiewicz, M. „Dokumenty obrazowe” W Polskiej Refleksji I Praktyce Filmowej Do Roku 1927. kf 2020, 150-160.