(1)
Adamczak, M. O Modernizmie Wyczerpanym. kf 2021, 248-255.